O nama

 

Povijesni podaci o Dječjem vrtiću «Maslačak»

Županja Do kraja Drugog svjetskog rata 1945. godine Županja je kao manje naselje(„varošica“) i centar ovog dijela slavonske Posavine u svom razvoju nalazila uporište u prirodnim pogodnostima prostranih slavonskih polja, šuma i voda gdje su u velikoj mjeri prevladavala obiteljska gospodarstva.

Nakon ratnih godina dolazi do izrazito značajnog zaokreta u razvoju Županje i ovog dijela Slavonije. Grade se kapaciteti prehrambene i drvne industrije, koji mijenjaju način života ljudi ovog kraja, što za sobom nužno povlači i nove društvene potrebe među kojima i potrebe za organiziranim predškolskim odgojem.Županja tako prerasta u urbano mjesto sa svim njegovim karakteristikama i pratećim društvenim sadržajima. Prvi industrijski kapacitet koji je dao najznačajniji poticaj za brži razvoj Županje bila je tvornica prerade šećerne repe «Šećerana» Županja(danas Sladorana). Kako je Sladorana u narednih deset godina proširivala svoje kapacitete povećavao se i broj radnika, pa time i potreba za organiziranim oblikom zbrinjavanja radničke djece predškolske dobi.


Više

Naši ciljevi

1.
  • Razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala

2.
  • Stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj

3.
  • Uvažavanje i zadovoljavanje potreba obitelji i društvene zajednice

 

Zadnje fotografije