Dokumenti

Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Preuzmi
Godišnji financijski izvještaj 12-22
Preuzmi
Izvješće o radu 2021./22.
Preuzmi
Godišnji plan i program rada 2022./23.
Preuzmi
Statut
Preuzmi
Pravilnik o radu
Preuzmi
Odluka o upisu u Dječji vrtić Maslačak
Preuzmi
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu
Preuzmi

Godišnje izvješće
Preuzmi
Financijski izvještaji za 2017.godinu
Preuzmi
Procedura stvaranja ugovornih obveza u dječjem vrtiću Maslačak
Preuzmi
Procedura zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima u dječjem vrtiću Maslačak
Preuzmi